Zvolte jazyk

Tímto dobrovolně poskytuji společnosti České aerolinie a.s., IČ: 45795908, se sídlem K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6 své osobní údaje, a to uvedenou e-mailovou adresu a, jméno, příjmení, identifikační číslo v programu OK Plus, datum narození a adresu za účelem zasílání obchodních sdělení touto společností. Společnost České aerolinie bude ve vztahu k takto sděleným osobním údajům figurovat jako správce osobních údajů.

Jsem si vědom, že společnost České aerolinie bude zpracovávat mé osobní údaje do doby, než souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení odvolám. Obchodní sdělení se mohou týkat nejen služeb a produktů Českých aerolinií, ale i jejích spolupracujících partnerů. Jedná se zejména o letecké společnosti, autopůjčovny, hotely a poskytovatele platebních karet. Aktuální seznam spolupracujících partnerů je k nalezení zde. České aerolinie a.s. se zavazují, že osobní údaje nebudou poskytnuty našim obchodím partnerům a případná obchodní sdělení budou zasílána jen a pouze Českými aeroliniemi.

Bude-li obchodní sdělení obsahovat odkaz na webové stránky Českých aerolinií, jsem si vědom a souhlasím, že při prohlížení této webové stránky může v některých případech docházet ke zpracování mé IP adresy. Webová stránka Českých aerolinií používá cookies a další technologie sledování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení poskytuji na dobu 3 let. Dále uvádím, že jsem si vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné učinit v záložce „Můj profil“ po přihlášení do OK Plus programu na webové stránce www.okplus.cz, případně prostřednictvím webového odkazu, který je uveden v každém obchodním sdělení, které Vám bude zasláno. Takovéto odvolání bude mít za následek, že mnou poskytnuté osobní údaje již nebudou nadále zpracovány správcem pro účely zasílání obchodních sdělení.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení nezanikají vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o členství v programu OK Plus. Služeb a výhod plynoucích ze členství v tomto programu je možné využívat i nadále.

Více o zásadách zpracování osobních údajů ve společnosti České aerolinie a.s. se dozvíte zde. Práva a povinnosti, jež vyplývají ze zpracování osobních údajů, se řídí nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Přihláška do programu OK Plus

Položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit

Poštovní adresa je nepovinný údaj, ale budeme ji potřebovat pro zaslání členské karty OK Plus úrovně Silver/Gold/Platinum, když si nalétáte potřebný počet mil a segmentů. Doplňte si ji, prosím. Bez členské karty vyšší úrovně nelze využívat všech výhod programu OK Plus.

-

PIN pro kontaktní centrum (používá se k ověření totožnosti např. při objednávce bonusové letenky)